Havet, handeln och nationen

€15.00
In stock
SKU
978-951-583-282-5
Dahlberg, Julia & Mickwitz, Joachim
Havet, handeln och nationen. Släkten Donner i Finland 1690‒1945
Svenska litteratursällskapet i Finland. Bokförlaget Atlantis
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 790
Helsingfors 2014, 361 s.
Boken följer släkten Donners fascinerande öden under 250 år, med början från den tyske hantverkarsonen Jochim Donners ankomst till den svenska staden Nyen i slutet av 1600-talet. Från det svenska rikets östligaste utkanter flyttade han via Stockholm vidare till Gamlakarleby. Där kom släkten med tiden att driva ett av de mest inflytelserika handelshusen i regionen. Under det sena 1800-talet omvandlades släkten Donner från en lokal, österbottnisk handelssläkt till en nationell kultursläkt med ett starkt inflytande inom vetenskap, politik och industri. Via centrala personer inom släkten ger boken en inblick i det borgerliga stadslivet, vedermödor på handelsfartyg, den gryende industrialismen, mecenatskap, vetenskapliga drivkrafter och olika typer av politisk aktivism i samband med krigen.
More Information
ISBN 978-951-583-282-5
ISSN 0039-6842
Publisher Svenska litteratursällskapet i Finland
Sarja Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Published (year) 2014
Cover Hardcover
Type of Binding Hardcover binding
Languages swedish
Disciplines History
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies