Forskning i Finland genom tiderna

€5.00
In stock
SKU
978-952-99486-3-5
Forskning i Finland genom tiderna
Red. av Päiviö Tommila & Aura Korppi-Tommola
Vetenskapliga samfundens delegation
Vammala 2007, 208 s.
Forskning i Finland genom tiderna är en allmän presentation av vetenskapens och forskningens historia i Finland. Den riktar sig till alla som är intresserade av vetenskapens historia och lärdomshistoria i allmänhet och lämpar sig också som lärobok. Verket berättar om hur man under olika tidsperioder och forskargenerationer har sökt svar på frågor om människans, samhällets och naturens innersta väsen. Innehållet omfattar också två samlande artiklar om forskningens historia och nuläge i Finland.
More Information
ISBN 978-952-99486-3-5
Publisher Tieteellisten seurain valtuuskunta
Published (year) 2007
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages swedish
Disciplines Science and Scholarship
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies