Folkmålsstudier 42

€20.00
Out of stock
SKU
8-FNF-42
Folkmålsstudier 42. Meddelanden från Föreningen för nordisk filologi
Utgivna av Hanna Lehti-Eklund & Gunilla Harling-Kranck
Föreningen för nordisk filologi
Helsingfors 2003, 191 s.
Innehåll: Per Linell, Responsiva konstruktioner i samtalsspråkets grammatik; Gustav Bockgård, Samtalets byggstenar – ett teoretiskt och empiriskt bidrag till beskrivningen av olika syntaktiska enheters relevans i samtal; Saara Haapamäki, Grammatiken och det talade språket: några nedslag i grammatikens historia; Anna Lindström, Skärningspunkter mellan sociala och språkliga strukturer i studier av tal-i-interaktion; Cajsa Ottesjö, Om diskontinuerlighet i turutrymmet – ett exempel från ett flerpartssamtal; Heidi Rontu, Kodväxling hos en tvåspråkig tvååring; Camilla Wide, Grammatiken i praktiken – ett exempel från modern isländska.
More Information
ISSN 0356-1771
Publisher Föreningen för nordisk filologi
Sarja Folkmålsstudier
Published (year) 2003
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages swedish
Disciplines Linguistics
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies