Folkmålsstudier 39

€20.20
Out of stock
SKU
952-91-2273-X
Folkmålsstudier 39. Meddelanden från Föreningen för nordisk filologi
Redaktörer Ann-Marie Ivars & Peter Slotte
Föreningen för nordisk filologi
Jakobstad 2000, 480 s.
Innehåller bl.a.: Olaf Almenningen, Riksspråksord i svensk og dialektord i norsk; Birgit Eaker, Malenkaffe och stickadtröja. Om en norrländsk sammansättningstyp; Gunvor Flodell, Om dialektgränsers stabilitet – en pilotundersökning i södra Västerbotten; Karin Hallén, Från parlament till pärra? – bidrag till en diskussion; Gunilla Harling-Kranck, Förstår österbottningar och nylänningar varandra? Om accepterandet och igenkännandet av provinsialismer och dialektord; Ann-Marie Ivars, Fraser och idiom i regionala varianter av finlandssvenskt ungdomsspråk; Maj Reinhammar, En 1700-talsordlista från Piteå; Leena Sarvas, Nytt intresse för dialekt i skrift – Asterix på Savolaxdialekt; Margareta Svahn, En växt – flera namn.
More Information
ISBN 952-91-2273-X
ISSN 0356-1771
Publisher Föreningen för nordisk filologi
Sarja Folkmålsstudier
Published (year) 2000
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages swedish
Disciplines Linguistics
Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies