Folket

€27.00
Out of stock
SKU
951-583-059-1
Folket. Studier i olika vetenskapers syn på begreppet folk
Red. Derek Fewster
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 626
Ekenäs 2000, 215 s.
Folket är ett centralt begrepp i det moderna samhället och används både i politisk retorik och inom många vetenskaper. Men det är ett mångtydigt begrepp, som under olika tider och i olika sammanhang har definierats och avgränsats på olika sätt. Denna bok visar hur olika vetenskaper – historia, kyrkohistoria, arkeologi, etnologi, folkloristik, konsthistoria, litteraturvetenskap, språkvetenskap, demografi och medicin – har sett på folket och vad dessa uppfattningar har betytt för vetenskapernas syn på sig själv och för samhällsutvecklingen.
More Information
ISBN 951-583-059-1
ISSN 0039-6842
Publisher Svenska litteratursällskapet i Finland
Sarja Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Published (year) 2000
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages swedish
Disciplines Varia
Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies