Folket

€27.00
Out of stock
SKU
951-583-059-1
Folket. Studier i olika vetenskapers syn på begreppet folk
Red. Derek Fewster
Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 626
Ekenäs 2000, 215 s.
Folket är ett centralt begrepp i det moderna samhället och används både i politisk retorik och inom många vetenskaper. Men det är ett mångtydigt begrepp, som under olika tider och i olika sammanhang har definierats och avgränsats på olika sätt. Denna bok visar hur olika vetenskaper – historia, kyrkohistoria, arkeologi, etnologi, folkloristik, konsthistoria, litteraturvetenskap, språkvetenskap, demografi och medicin – har sett på folket och vad dessa uppfattningar har betytt för vetenskapernas syn på sig själv och för samhällsutvecklingen.
More Information
ISBN 951-583-059-1
ISSN 0039-6842
Publisher Svenska litteratursällskapet i Finland
Series Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Published (year) 2000
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages swedish
Disciplines Varia
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies