Finlands svenska litteratur 1900‒2012

€15.00
Out of stock
SKU
978-951-583-272-6
Finlands svenska litteratur 1900‒2012
Red. Michel Ekman
Svenska litteratursällskapet i Finland. Bokförlaget Atlantis
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 783
Helsingfors 2014, 376 s.
Boken följer den finlandssvenska litteraturens utveckling från sekelskiftets litterära nystart och modernisternas tio- och tjugotal till dagens författare som Monika Fagerholm och Kjell Westö. Den utgår från en bred syn på litteraturen och lyfter fram barn- och ungdomslitteratur, rese- och folklivsskildringar, essäer och memoarer. Den placerar in litterära genrer i deras historiska sammanhang och presenterar litteraturens miljöer. Den finlandssvenska litteraturens relationer till det finska Finland och till Sverige granskas också. Den ses både som minoritetslitteratur och som en del av Finlands litteratur, och dess inre motsättningar analyseras.
More Information
ISBN 978-951-583-272-6
ISSN 0039-6842
Publisher Svenska litteratursällskapet i Finland
Series Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Published (year) 2014
Cover Softcover
Type of Binding Softcover binding
Languages swedish
Disciplines Literary Research
for scinece logo.for scinece logo.
Copyright © The Federation of Finnish Learned Societies